top of page
  • תמונת הסופר/תMoshe Didi

ברכה לברית - גבי וסיוון

11/01/2011 20:20:25

בס"ד ‏יום שלישי ו' שבט תשע"א

מזל טוב לגבי וסיוון אלישע להולדת הבן מזל טוב גם לאחיות יעל , מוריה ומיכל. אתם חוגגים היום את הכנסתו בבריתו של אברהם אבינו , לא בזמנה אלא באיחור של חודש וזאת מכורח הנסיבות.

המשנה במסכת נדרים ( דף לב' עמוד א' ) משבחת את מצוות המילה והבאתי מספר ציטוטים מתוך הנאמר:

1. רבי יוסי אומר: גדולה מילה, שדוחה את השבת חמורה.

2. דבר אחר: גדולה מילה, שאלמלא היא – לא ברא הקב"ה את עולמו, שנאמר: "כה אמר ה' אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי" (ירמיהו לג כה.)

3. רבי נחמיה אומר: גדולה מילה, שדוחה את הנגעים.

4. רבי אומר: גדולה מילה, שכל המצוות שעשה אברהם אבינו, לא נקרא שלם, עד שמל, שנאמר: "התהלך לפני והיה תמים" (בראשית יז א).

5. רבי יהושע בן קרחה אומר: גדולה מילה, שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה מלוא שעה

כהמשך לנאמר במשנה פותחת הגמרא בדיון לגבי חשיבות ברית המילה

תניא, רבי יהושע בן קרחה אומר: גדולה מילה, שכל זכויות שעשה משה רבינו, לא עמדו לו כשנתרשל מן המילה, שנאמר: "ויפגשהו ה' ויבקש המיתו" (שמות ד כד). אמר רבי: חס ושלום שמשה רבינו נתרשל מן המילה! אלא כך אמר: אמול ואצא – סכנה היא, שנאמר: "ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים" וגו' (בראשית לד כה). אמול ואשהה שלשה ימים,

הקב"ה אמר לי: "לך שוב מצרים" (שמות ד יט).

אלא מפני מה נענש משה?

מפני שנתעסק במלון תחילה, שנאמר: "ויהי בדרך במלון" (שמות ד כד).

וצריך להבין הכיצד משה רבינו לא מל את בנו וכי יכול להיות שנתרשל ?

יתרו היה כומר לעבודה זרה וכשנשא משה בתו, הוצרך משה לידור לו, שבן הראשון שילד יהיה כומר לעבודה זרה, וכוונתו, שידע שיחזיר חמיו למוטב כמו שעשה – שהרי נתגייר. מכל מקום נענש, שבן בנו נעשה כומר לעבודה זרה, שנאמר (שופטים י"ח ל') "ויקימו להם בני דן את הפסל ויהונתן בן גרשם בן מנשה הוא ובניו היו כהנים לשבט הדני עד יום גלות הארץ". ודרשו חז"ל "בן משה (= ולא בן מנשה) היה, אלא שתולין הקלקלה במקולקל".

יש לשאול: ואיך משה יקבל עליו דבר זה (התנאי דלעיל!) אלא לפי שראהו משה ליתרו שהיה משוטט בדעתו לדעת האלוהית והיה בכל יום עובד עכו"ם ומבטלה ועובד לאחרת, אמר משה: סופו לעמוד על האמת, שהוא אל האמת!.

יש תמהים: אם היה חטאו של משה בזה, שלא מל בנו כל זמן שהותו במדין, מדוע לא פגע בו כל עונש וכל נזק עד צאתו לדרך בשליחות ה'?

וחשבתי לומר שאולי בנו הראשון של משה נולד והוא קטן במשקל ו/או היה חולה בצהבת ו/או נולד פג והיות שכך לא מלים אותו עד שיגיע הזמן . זמן זה הגיע כאשר משה מקבל את הציווי מאת הקב"ה " לך שוב מצרים " משה באופן טבעי מזדרז לקיים את מאמר ה' שנאמר לו ישירות ולא את המסורת שעברה מדור לדור לגבי ברית המילה .

לכל אדם הזכות לאחר לידתו לקבוע את זהותו ולבחור בטוב. המדרש אומר: "אַתה מוֹצא שלושה שֵמות נִקראו לוֹ לאדם:

אֶחד מה שקוֹראים לו אָביו ואִמו.

ואֶחד מה שקוֹראים לו בְּני האדם.

ואֶחד מה שקוֹנה הוא לעַצמו?

טוֹב מכּולם מה שֶקוֹנה הוּא לעַצמו" ( מדרש תנחומא, פרשת ויקהל, א )

אני רוצה לאחל לכם גבי וסיוון שתזכו לגדל אותו בנחת ובשלווה והשם שנתתם לו היום בטקס ברית המילה יגדל ויחזק ויעלה מעלה מעלה במעלות לימוד התורה את חתן ברית המילה.

אני רוצה לאחל לחתן ברית המילה שהשם שיתנו לו בני האדם יהיה "שימצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם"

והשם שהוא יקנה לעצמו שיהיה נקרא רע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות, ומלבשתו ענוה ויראה, ויעשה כמעין המתגבר וכנהר שאינו פוסק,

קורא נכבד

השקעתי זמן ומחשבה בכתיבת המאמר , אשמח לקבל התייחסות או לכל הפחות תעשו "לייק" שאני אדע שהיה לכם נחמד .

7 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

עינתי היקרה לא יאמן את בת חמישים ? איך עברו להם כך סתם הזמנים נשארת יפה צעירה ורעננה וגם הספקת כמה דברים לכבוד המאורע הכנו רשימה של דברים שאנו אוהבים בך משקיענית ורצינית בכל דבר הקמת משפחה לתפארת, בהם

25/04/2009 21:08:11 בס"ד ‏יום שישי 24 אפריל 2009 קווים לדמותה של ברוריה לעומת אהרון דמותו של אהרון אחי משה השתמרה בזיכרון העם היהודי כאוהב שלום ורודף שלום (פרקי אבות א` משנה יב`) דמותה של בר

דינה בת לאה - סיפור האונס 21/03/2010 23:37:12 סיפור האונס – דינה בת לאה הסיפור על דינה בת לאה מסופר בספר בראשית פרק ל' . יעקב עושה את דרכו מבית לבן יחד עם משפחתו הגדולה ארבע נשותיו שנים עשר ילדיו צאנו

Post: Blog2 Post
bottom of page