top of page
  • תמונת הסופר/תMoshe Didi

ברכה לברית - פרשת ניצבים25/08/2013 10:37:57

הורים יקרים, משפחה יקרה

אנחנו נמצאים בעיצומו של חודש אלול חודש הרחמים. חכמים מצאו מספר מקורות בתורה שמזכירים את השם אלול. אחד מהם נמצא בפרשת השבוע ניצבים.

בפרשת השבוע ניצבים שתמיד נקראת לפני ראש השנה כתוב (דברים פרק ל פסוק ו ) וּמָל יְהוָה אֱלֹהֶיךָ אֶת-לְבָבְךָ, וְאֶת-לְבַב זַרְעֶךָ: לְאַהֲבָה אֶת-יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, בְּכָל-לְבָבְךָ וּבְכָל-נַפְשְׁךָ--לְמַעַן חַיֶּיךָ. מפסוק זה משתמע שהקב"ה הוא זה שמבצע את הפעולה ואילו בפרשת עקב (דברים פרק י פסוק טז) נאמר: "ומלתם את ערלת לבבכם" - היינו, שעל האדם עצמו מוטל לעשות זאת, איך ניתן להסביר את ההבדל ?

פירוש הרבי מקוצק

ההתחלה אמנם מוטלת על האדם, שצריך הוא להסיר את ה"ערלה" האוטמת את לבו, למען יהא ראוי לקלוט בקרבו את דבר-השם, ולכן נאמר שם: "ערלת לבבכם" אולם שהלב גופו ישתנה לחלוטין ויהפוך מרע לטוב, דבר זה אינו נתון בידי האדם כי אם זקוק הוא לעזרת השם יתברך, ולכן נאמר כאן: "ומל ד’ את לבבך" ולא "את ערלת לבבך"

תוספת של "שפת אמת" התורה מדברת כאן לכל אדם מישראל שבכל דור ודור, אם-כן למה צריך הכתוב לומר: "ואת לבב זרעך", והרי "לבבך" מוסב ממילא גם על הבנים? ברם, כשאדם חוזר בתשובה הריהו זוכה לידי כך, שגם בניו ילכו בדרך הטוב ולא תהא להם ערלת לב. אם "ומל ד’ אלהיך את לבבך" הרי ממילא "ואת לבב זרעך"

בברית המילה יש את האקט של חיתוך העורלה שהיא הסרת הקליפה החיצונית כדי לגלות משהו טהור יותר כך היא הסרת העורלה מהלב, להוריד את הקליפה הזו כדי לגלות את הטוב שבעולם. להורים המתרגשים ולתינוק שזה עתה נכנס בבריתו של אברהם אבינו אני רוצה לומר

המדרש אומר: "אַתה מוֹצא שלושה שֵמות נִקראו לוֹ לאדם: אֶחד מה שקוֹראים לו אָביו ואִמו. ואֶחד מה שקוֹראים לו בְּני האדם. ואֶחד מה שקוֹנה הוא לעַצמו? טוֹב מכּולם מה שֶקוֹנה הוּא לעַצמו" ( מדרש תנחומא, פרשת ויקהל, א )

אני רוצה לאחל לכם ,ההורים, שתזכו לגדל אותו בנחת ובשלווה והשם שנתתם לו היום בטקס ברית המילה יביא שהילד יגדל ויתחזק ויעלה מעלה מעלה במעלות לימוד התורה.

אני רוצה לאחל לחתן ברית המילה שהשם שיתנו לו בני האדם בהמשך חייו יהיה "שימצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם"

והשם שהוא יקנה לעצמו שיהיה נקרא רע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות, ומלבשתו ענוה ויראה, ויעשה כמעין המתגבר וכנהר שאינו פוסק,

קורא נכבד

השקעתי זמן ומחשבה בכתיבת המאמר , אשמח לקבל התייחסות או לכל הפחות תעשו "לייק" שאני אדע שהיה לכם נחמד .

3 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

עינתי היקרה לא יאמן את בת חמישים ? איך עברו להם כך סתם הזמנים נשארת יפה צעירה ורעננה וגם הספקת כמה דברים לכבוד המאורע הכנו רשימה של דברים שאנו אוהבים בך משקיענית ורצינית בכל דבר הקמת משפחה לתפארת, בהם

25/04/2009 21:08:11 בס"ד ‏יום שישי 24 אפריל 2009 קווים לדמותה של ברוריה לעומת אהרון דמותו של אהרון אחי משה השתמרה בזיכרון העם היהודי כאוהב שלום ורודף שלום (פרקי אבות א` משנה יב`) דמותה של בר

דינה בת לאה - סיפור האונס 21/03/2010 23:37:12 סיפור האונס – דינה בת לאה הסיפור על דינה בת לאה מסופר בספר בראשית פרק ל' . יעקב עושה את דרכו מבית לבן יחד עם משפחתו הגדולה ארבע נשותיו שנים עשר ילדיו צאנו

Post: Blog2 Post
bottom of page