top of page
  • תמונת הסופר/תMoshe Didi

הלקח מפרשת העגל לחתן ולכלה14/02/2014 16:30:44

שבת פרשת כי תישא מציבה אותנו בפני דילמה קשה מאוד, חטא העגל. איך אפשר להסביר את התנהגות עם ישראל לאחר עשר מכות במצרים הניסים על הים ומעמד הר סיני.

בנוסף חטא העגל מביך ולא נעים להתעסק בו במיוחד כאשר החטא מופיע בתווך של חמש פרשיות שכל כולן עוסקות בתכנון ובייצור של משכן העדות.

חז"ל משווים את הקשר בין עם ישראל לקב"ה כקשר זוגי בדומה לקשר בין חתן וכאלה, איש ואישה. טקס האירוסין היה במצרים וטקס הנישואין היה במעמד קבלת התורה.

האם זה מפליא שמיד לאחר טקס הנישואין יש מריבה גדולה בין בני הזוג עד כדי שבירת צלחות ? כנראה שלא.

לוקחים שני בני אדם שונים האחד מהשני קושרים אותם בקשר נישואין ואומרים להם תחיו ביחד, תגיעו

להבנה בינכם מי יעשה מה. האם אפשר לצפות שזה יעבור בשלום ?

המנוסים מביננו ינידו בראשם ויזכרו במריבות שהיו ביניהם בתחילת הדרך, לא מעט צלחות נשברו אם תוך כדי מריבה אם תוך כדי עשיית כלים של החתן כדי להוכיח לכלה/ אישתו שעדיף שהוא לא ידיח כלים

ותוכיח העובדה שהצלחות נשברות.

באנלוגיה הזו אפשר אולי להבין את מעשה חטא העגל, זה נכון שהמריבה קשה ותוכיח העובדה שמשהו נשבר במריבה הזו ( לוחות הברית ).

ככל שנושא חטא העגל קשה להבנה צריכים להסתכל על המקרה בעיניים אופטימיות. אם הקב"ה היה שופט את העם על מעשה העגל, דין העם היה מוות כי זה העונש על עבודת אלילים, אבל הקב"ה שפט את בת זוגו, עם ישראל במידת השלום.

אז נכון שהמעשה מעצבן וקשה, עובדה שהמעשה גורר אחריו שבירה של לוחות וגם חלק מהאנשים מקבלים עונש, אבל העובדה היא שהקב"ה לא מנתק את הקשר הזוגי שלו עם כלתו, עם

ישראל.

כאשר אנחנו מסתכלים על המעשה בעיניים של "שלום" אפשר להתגבר גם על מריבה כזו קשה.

ומה אפשר ללמוד מהעובדה שנוצר עגל ?

העגל כשמו כן הוא, הוא מסמל משהו עגול שחוזר על עצמו לומר לנו שלמרות שמריבות יכולות או עלולות לחזר על עצמן הבחינה והשפיטה בעיניים של שלום מאפשרת להמשיך את הקשר הזוגי למרות הכל.

החתן והכלה בתחילת דרכן צפוי שיהיו ביניהם חילוקי דעות והמסר החשוב מפרשת העגל הוא תנסו לשפוט האחד את השני במידת הרחמים והשלום ולא במידת הדין של ייקוב הדין את ההר.

קורא נכבד

השקעתי זמן ומחשבה בכתיבת המאמר , אשמח לקבל התייחסות או לכל הפחות תעשו "לייק" שאני אדע שהיה לכם נחמד .

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

עינתי היקרה לא יאמן את בת חמישים ? איך עברו להם כך סתם הזמנים נשארת יפה צעירה ורעננה וגם הספקת כמה דברים לכבוד המאורע הכנו רשימה של דברים שאנו אוהבים בך משקיענית ורצינית בכל דבר הקמת משפחה לתפארת, בהם

25/04/2009 21:08:11 בס"ד ‏יום שישי 24 אפריל 2009 קווים לדמותה של ברוריה לעומת אהרון דמותו של אהרון אחי משה השתמרה בזיכרון העם היהודי כאוהב שלום ורודף שלום (פרקי אבות א` משנה יב`) דמותה של בר

דינה בת לאה - סיפור האונס 21/03/2010 23:37:12 סיפור האונס – דינה בת לאה הסיפור על דינה בת לאה מסופר בספר בראשית פרק ל' . יעקב עושה את דרכו מבית לבן יחד עם משפחתו הגדולה ארבע נשותיו שנים עשר ילדיו צאנו

Post: Blog2 Post
bottom of page