top of page
  • תמונת הסופר/תMoshe Didi

חידון לל"ג בעומר

עודכן: 12 בינו׳ 2021

חידון לל"ג בעומר כולל התשובות

01/05/2009 15:18:28

בס"ד

חידון לל"ג בעמר

1. לפניך ביטויים הקשורים לאש - הסבר אותם

אוד מוצל מאש – שארית הפליטה

אש תמיד – האש שבערה בבית המקדש כל הזמן

חוצב להבות אש – כינוי לאדם שמדבר בשנינות

משחק באש – מתעסק בדברים מסוכנים

באש ובמים – ללא סייג , אדם המסכן את עצמו

עלה באש – נשרף

אש זרה – מעשה שלילי , יצר הרע

אש אוכלה – כינוי לאדם חריף , פלפל

2. מנהגים הקשורים לל"ג בעמר

2.1 ההילולה של רשב"י , עלייה למירון

2.2 הדלקת מדורות

2.3 מכינים חץ וקשת

2.4 מותר לשמוח למרות מנהגי האבלות של ספירת העומר

2.5 מותר להתחתן

2.6 מספרים פעם ראשונה את הילדים (חלאקה)

2.7 ביצים צבועות – מנהג שמסמל ניגוד לאבל

3. מה קרה בל"ג בעומר?

3.1 נפסקה המגיפה של תלמידי רבי עקיבא

3.2 רבי שמעון בר יוחאי נפטר , ביום מותו גילה לתלמידיו

את רזי הזוהר

3.3 חל מפנה לטובת בר כוכבא במלחמתו מול הרומאים והדליקו משואות

4. מתי חל ל"ג בעומר ?

ביום ה-33 לספירת העומר , הספירה מתחילה ממוצאי חג

הפסח ומסתיימת בערב שבועות (49 ימים )

5. מה אמר רבי עקיבא על בר כוכבא?

"דרך כוכב מיעקב" – כינוי למשיח

6. כיצד מכנים חז"ל את בר כוכבא?

"בר כוזיבא" שהכזיב במאבק מול השלטון הרומי

7. מיהם חמשת תלמידיו של רבי עקיבא שהמשיכו את שרשרת

לימוד התורה?

רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בן שמוע

8. מה הקשר בין רבי עקיבא לרבי שמעון בר יוחאי ?

רבי עקיבא היה רבו של רבי שמעון בר יוחאי

9. מה ראשי התיבות "רשבי"

רבי שמעון בר יוחאי

10.כמה תלמידים היו לרבי עקיבא?

24000 תלמידים

11. מדוע מתו תלמידיו של רבי עקיבא?

מפני שלא נהגו כבוד זה בזה

12. מדוע מכינים חץ וקשת בל"ג בעומר?

12.1 .הקשת מזכירה שלא תבוא צרה על עם ישראל (ההבטחה לנוח) ובתקופת רשב"י לא נראתה הקשת בענן כי הוא הגן על עם ישראל

12.2 . לזכר חיילי בר כוכבא שהשתמשו בחץ וקשת בזמן המרד

13. כמה שנים נשאר רשב"י במערה יחד עם בנו?

שתים עשרה שנים וכשיצאו מהמערה לא יכלו לראות שהאנשים מתעסקים בדברי חולין במקום ללמוד תורה וכל מה שנתנו בו את עינם נשרף . לכן ה` החזיר אותם לשנה נוספת למערה כדי שיבינו שניתן לעבוד את ה` וגם להתעסק בדברי חולין

14. מה פירוש המלה "עמר" ?

"עמר" – מידת נפח , כמות השיבולים שהובאו לבית המקדש

15. באיזה חודש עברי חוגגים את ל"ג בעומר ?

חודש אייר

16. כמה ימים יש בספירת העומר ?

49 ימים

17. איזה תנועת נוער נוסדה בל"ג בעומר ?

תנועת בני עקיבא

18. על שם מי נקראת תנועת בני עקיבא?

ע"ש רבי עקיבא

19. כיצד נקראו החכמים שחיו בתקופת בר כוכבא?

הם נקראו תנאים – חכמי המשנה

20. מה פירוש המלה "תנאים" ?

"מלמדים" ומוסרים את התורה שבעל פה

ערך וליקט – משה דידי


קורא נכבד

השקעתי זמן ומחשבה בכתיבת המאמר , אשמח לקבל התייחסות או "לייק" שאני אדע שהיה לכם נחמד . משה דידי


צפייה 10 תגובות
Post: Blog2 Post
bottom of page