top of page
  • תמונת הסופר/תMoshe Didi

כמה שמות היו למשה רבינו ?29/03/2011 14:10:15

בשעה טובה נולד ילד ובין יתר הנושאים שצריך לטפל בהם עולה הנושא של איך לקרוא לרך הנולד. אומנם יש שלושה שותפין לו לאדם , אבל מי מחליט בסוף איזה שם לתת לילד. המדרש בתנחומא , פרשת ויקהל , א אומר: "אַתה מוֹצא שלושה שֵמות נִקראו לוֹ לאדם:

אֶחד מה שקוֹראים לו אָביו ואִמו.

ואֶחד מה שקוֹראים לו בְּני האדם.

ואֶחד מה שקוֹנה הוא לעַצמו?

טוֹב מכּולם מה שֶקוֹנה הוּא לעַצמו" אנחנו נמצאים לקראת חג הפסח ושמו של משה כשחקן ראשי עולה בכל לימוד ורציתי להביא בפניכם מדרש שמביא את שמותיו של משה ומפליא לראות שבסופו של דבר השם שנקבע היה דוקא השם שנתנה לו בתיה בת פרעה ולא אף אחד מהאחרים ככל שיהיו מכובדים . ומעובדה זו , צא ולמד כמה חשוב לימוד וחינוך הילד עשרה שמות היו למשה: א. אביו עמרם קרא לו חבר, משום שעל ידו נתחברו ישראל לקב''ה. ב. אמו יוכבד קראה לו יקותיאל- קיויתי ל-אל. ג. אמו קינתה אות גם בשם- 'טוב'. ד. סבו קהת קרא לו אביגדור, משום שמרגע שהונחה תיבתו ביאור, גדר פרעה את גזירתו. ה. אהרון אחיו קרא לו- אבי זנוח, משום שבתפילתו השכיח עוונות ישראל. ו. מרים אחותו קראה לו בשם- יֵרֵד, על שם שהוריד תורה לישראל. ז. אומנת משה קראה אותו- אבי-סוכי, שהוא אבי הנביאים, המכונים סוכים. ח. בני ישראל קראו לו בשם- שמעיה בן נתנאל, משום שבימיו שמע הקב''ה לתפילותיהם. ט. הקב''ה קראו- טוביה (טוב לה'). י. בתיה קראה לו- משה- ''כי מן המים משיתיהו''. מעשרה שמותיו נקרא שמו בתורה משה, כדי להודיע את זכותה של בתיה שהצילה אותו והיתה לו כאם. 'משה רבינו' בגימטריה= 613 (תרי''ג), כנגד תרי''ג מצוות שבתורת משה.

חג שמח לכולם

קורא נכבד

השקעתי זמן ומחשבה בכתיבת המאמר , אשמח לקבל התייחסות או לכל הפחות תעשו "לייק" שאני אדע שהיה לכם נחמד .

4 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

עינתי היקרה לא יאמן את בת חמישים ? איך עברו להם כך סתם הזמנים נשארת יפה צעירה ורעננה וגם הספקת כמה דברים לכבוד המאורע הכנו רשימה של דברים שאנו אוהבים בך משקיענית ורצינית בכל דבר הקמת משפחה לתפארת, בהם

25/04/2009 21:08:11 בס"ד ‏יום שישי 24 אפריל 2009 קווים לדמותה של ברוריה לעומת אהרון דמותו של אהרון אחי משה השתמרה בזיכרון העם היהודי כאוהב שלום ורודף שלום (פרקי אבות א` משנה יב`) דמותה של בר

דינה בת לאה - סיפור האונס 21/03/2010 23:37:12 סיפור האונס – דינה בת לאה הסיפור על דינה בת לאה מסופר בספר בראשית פרק ל' . יעקב עושה את דרכו מבית לבן יחד עם משפחתו הגדולה ארבע נשותיו שנים עשר ילדיו צאנו

Post: Blog2 Post
bottom of page