top of page
  • תמונת הסופר/תMoshe Didi

לחשוב נכון ולעשות טוב21/05/2015 23:15:03

הסופר חיים באר הביא סיפור אישי שהיה לו עם הרב אריה לוין. הרב אריה לוין שנודע בכינויו "רב האסירים" מפני שהיה נוהג במשך כעשרים וחמש שנה, כבר בתקופת המנדט הבריטי, ללכת רגלית בכל שבת לבקר את האסירים בבתי הכלא, לעודד את רוחם ולכתוב להם מכתבים. בפרט נודעו ביקוריו אצל אסירי המחתרות ועולי הגרדום. ביקר בקביעות גם בבית החולים למצורעים על מנת לעודד את יושביו. חיים באר כנער פונה בתמימיות לרב אריה לוין ושואל אותו אם זה נכון שהוא, הרב אריה לוין נמנה כאחד מ- ל"ו הצדיקים שעליהם עומד העולם ( קיומם של 36 צדיקים מוזכר לראשונה בדברי האמורא אביי: "לא פחות עלמא מתלתין ושיתא צדיקי דמקבלי אפי שכינה בכל דרא שנאמר "אשרי כל חוכי לו" - לו בגימטריא תלתין ושיתא"" (מסכת סנהדרין, צז, ב), שתרגומם: "אין בעולם פחות משלושים וששה צדיקים, המקבלים פני השכינה בכל דור, שנאמר: 'אשרֵי כל חוֹכֵי לוֹ' (ישעיה ל' יח) - לו בגימטריה הם 36".)

הרב אריה לוין הסתכל עליו ולאחר מחשבה קלה , אמר, לפעמים. והתשובה הזאת כמה חוכמה יש בה. שידע כל אדם באשר הוא אדם שרשימת ל"ו הצדיקים אינה רשימה קבועה ואין אנשים שיש להם כתב מינוי קבוע להיות אחד מל"ו צדיקים. אלא כל אחד ואחד כאשר הוא עושה מעשה טוב, עושה מעשה חסד של עזרה לזולת הוא יכול להיות ברשימה הזו ולו לרגע קל.

ועכשו איזה אדם לא ירצה להיות ברשימה הזו?

קורא נכבד

השקעתי זמן ומחשבה בכתיבת המאמר , אשמח לקבל התייחסות או לכל הפחות תעשו "לייק" שאני אדע שהיה לכם נחמד

67 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

עינתי היקרה לא יאמן את בת חמישים ? איך עברו להם כך סתם הזמנים נשארת יפה צעירה ורעננה וגם הספקת כמה דברים לכבוד המאורע הכנו רשימה של דברים שאנו אוהבים בך משקיענית ורצינית בכל דבר הקמת משפחה לתפארת, בהם

25/04/2009 21:08:11 בס"ד ‏יום שישי 24 אפריל 2009 קווים לדמותה של ברוריה לעומת אהרון דמותו של אהרון אחי משה השתמרה בזיכרון העם היהודי כאוהב שלום ורודף שלום (פרקי אבות א` משנה יב`) דמותה של בר

דינה בת לאה - סיפור האונס 21/03/2010 23:37:12 סיפור האונס – דינה בת לאה הסיפור על דינה בת לאה מסופר בספר בראשית פרק ל' . יעקב עושה את דרכו מבית לבן יחד עם משפחתו הגדולה ארבע נשותיו שנים עשר ילדיו צאנו

Post: Blog2 Post
bottom of page