top of page
  • תמונת הסופר/תMoshe Didi

עולם טוב יותר לפרשת יתרו17/01/2014 13:27:22

עולם טוב יותר לפרשת יתרו


פרשת יתרו מפגישה אותנו עם אחד המאורעות המכוננים בתולדות עם ישראל מאז ועד עכשיו, מעמד הר סיני וקבלת התורה – עשרת הדברות

עפ"י הנורמות הקיימות בימינו (לא בכל העולם) רוב עשרת הדיברות נראים לנו כהנחיות לחברה טובה בריאה ותומכת לא לעבוד לפסילים לנוח יום אחד – איך אפשר בלי השבת לא תרצח לא תגנוב לא תחמוד

חורג במשמעותו הדיבר הראשון "אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים" – מה דיבר זה בא ללמד אותנו?

ראשית – הכרת הטובה. הקב"ה הוציא אותך מבית עבדים, תזכור את זה, אל תירק לבאר ממנה שתית מים. כמה קשה לנו להכיר טובה לאדם שעזר לנו !! אם אתה מבקש עזרה זה סימן שאתה בחולשה ואף אחד לא רוצה להרגיש כזה כמה קשה לאנשים לבקש בכלל עזרה!! הדיבר הראשון אומר לנו תלמד להעריך ולהכיר טובה למי שעזר לך

שנית – צריכים לקרוא את המילה אנכי בצורה הבאה: אני כ ( כ הדמיון ) אני כמו הקב"ה שהוציא אותך מארץ מצרים. איך יכול האדם לדמות את עצמו כמו הקב"ה ? השאלה הזו רלוונטית כאשר לומדים את הפסוקים הבאים: (דברים י, כ): "את ה' אלהיך תירא ואותו תעבוד ובו תדבק ובשמו תשבע". (דברים יא, כב): "לאהבה את ה' אלהיכם ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו". (דברים ד, ד) ״ואתם הדבקים בה׳ אלקיכם חיים כולכם היום" איך אפשר לדבוק בקב"ה ? הגמרא במסכת כתובות דף קיא עמוד שואלת וכי אפשר לידבק בשכינה, והא כתיב כי ה׳ אלקיך אש אוכלה,? אלא כל המשיא בתו לתלמיד חכם והעושה פרקמטיא לתלמידי חכמים והמהנה תלמידי חכמים מנכסיו מעלה עליו הכתוב כאלו מדבק בשכינה״

פירוש נוסף שמביא הרמבם - מה הקב"ה נקרא רחום אף אתה היה רחום, הקב"ה נקרא חנון אף אתה היה חנון... הקב"ה נקרא חסיד אף אתה היה חסיד... שעניינו להתדמות למעשים הטובים ולמידות הנכבדות שבהם מתואר יתעלה על דרך המשל...

ע"י אימוץ מידות טובות אנו נתרום לעולם טוב יותר לחברה בריאה יותר לזוגיות טובה יותר לחברות טובה יותר למשפחתיות טובה יותר וכן על זה הדרך אז כאשר נקרא את הדיבר הראשון נזכור "אנכי" ה' אלוקיך", אני כמו, מצווה על כולנו לשפר ולהשתפר

קורא נכבד

השקעתי זמן ומחשבה בכתיבת המאמר , אשמח לקבל התייחסות או לכל הפחות תעשו "לייק" שאני אדע שהיה לכם נחמד .

2 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

עינתי היקרה לא יאמן את בת חמישים ? איך עברו להם כך סתם הזמנים נשארת יפה צעירה ורעננה וגם הספקת כמה דברים לכבוד המאורע הכנו רשימה של דברים שאנו אוהבים בך משקיענית ורצינית בכל דבר הקמת משפחה לתפארת, בהם

25/04/2009 21:08:11 בס"ד ‏יום שישי 24 אפריל 2009 קווים לדמותה של ברוריה לעומת אהרון דמותו של אהרון אחי משה השתמרה בזיכרון העם היהודי כאוהב שלום ורודף שלום (פרקי אבות א` משנה יב`) דמותה של בר

דינה בת לאה - סיפור האונס 21/03/2010 23:37:12 סיפור האונס – דינה בת לאה הסיפור על דינה בת לאה מסופר בספר בראשית פרק ל' . יעקב עושה את דרכו מבית לבן יחד עם משפחתו הגדולה ארבע נשותיו שנים עשר ילדיו צאנו

Post: Blog2 Post
bottom of page