top of page
  • תמונת הסופר/תMoshe Didi

תעלומת היום השביעי - יום העצמאות08/05/2011 21:04:13

תעלומת היום השביעי- יום העצמאות

בימינו כאשר אנו רוצים לבדוק תאריך , נושא או עניין מסוים אנו נכנסים לגוגל רושמים את הנושא ומיד מקבלים טונות של אינפורמציה שמתוכה אנו יכולים ללמוד את מה שצריך. אבל בעידן שבו לא היו מחשבים והדפוס עדיין לא הומצא מה היו עושים כדי לשמר את המידע ?

חכמים השתמשו בשיטה של קיצורים וראשי תיבות כדי לזכור עניינים . למשל: "לא אדו ראש ולא בדו פסח" זה היה הקוד לפיו ידעו באיזה ימים לא יחול לעולםראש השנה ובאיזה ימים לא יחול לעולם פסח . הכלל הזה נקבע לפני מאות בשנים ותקף עד יומנו אנו.

שיטה נוספת של חכמים לקביעת מועדים היתה לפי ימי חג הפסח וכך נקבע:

ביום שבו חל יום א' של פסח – יחול לעולם תשעה באב וי"ז בתמוז

ביום שבו חל יום ב' של פסח – יחול לעולם שבועות ויום שחרור ירושלים

ביום שבו חל יום ג' של פסח – יחול לעולם ראש השנה , סיכות ושמחת תורה

ביום שבו חל יום ד' של פסח – יחול לעולם קריאת התורה, שמחת תורה בחו"ל

ביום שבו חל יום ה' של פסח – יחול לעולם צום כיפור וצום גדליה

ביום שבו חל יום ו' של פסח – יחול לעולם פורים של השנה הקודמת , ל"ג בעומר של השנה ו- 3 ימי הזכרון הבאים:

ז' באדר – יום הזכרון לחייל האלמוני שמקום קבורתו לא נודע , זהו יום פטירת משה רבינו .

כ"ז בניסן – יום הזכרון לשואה ולגבורה

ד' באייר – יום הזכרון לחללי צה"ל

ניקח לדוגמא את שנת תשע"א

יום א' של פסח חל ביום שלישי של השבוע ולכן תשעה באב וי"ז בתמוז יחולו ביום שלישי של השבוע

יום ב' של פסח חל ביום רביעי של השבוע ולכן חג השבועות ויום שחרור ירושלים יחולו ביום רביעי של השבוע

יום ג' של פסח חל ביום חמישי של השבוע ולכן ראש השנה , סוכות ושמחת תורה יחולו ביום חמישי של השבוע.

יום ד' של פסח חל ביום שישי של השבוע ולכן קריאת התורה (שמחת תורה) בחו"ל יחול ביום שישי של השבוע

יום ה' של פסח חל ביום שבת של השבוע ולכן צום כיפור וצום גדליה יחולו ביום שבת

יום ו' של פסח חל ביום ראשון של השבוע ולכן פורים של השנה שעברה , ל"ג בעומר של השנה ו – 3 ימי הזכרון יחולו ביום ראשון של השבוע.

חז"ל סידרו את שמות החגים כך שהם יהיו עפ"י סדר את-בש .

( סימנתי את האותיות הנדרשות כדי להראות את הסדר את-בש סדר עולה וסדר יורד)

כפי שכבר כתבתי הסדר הזה נקבע לפני הרבה מאות שנים וכל מי שציטט את "תרגיל הזכרון" הזה בספרו הוסיף שאינו יודע איזה חג מקביל ליום השביעי של פסח.

להזכיר לכם שביום שביעי של פסח היה נס קריעת ים סוף שבו גאולת מצרים היתה סופית וכל חיל פרעה ועבדיו טבעו בים סוף , עם ישראל השתחרר סופית מהשעבוד הפיזי והתחיל את דרכו כעם לכניסת לארץ ישראל.

היום השביעי היה נעלם גדול עד ימינו אנו

והנה הפלא הגדול מול היום השביעי של חג הפסח יום השחרור הסופי משעבוד פרעה יחול לעולם יום עצמאות עם ישראל ובאמת בשנת תשע"א יום העצמאות צריך לחול ביום שני אבל נדחה ליום שלישי וזאת כדי שיום הזכרון לחללי צהל לא יתחיל במוצאי שבת ויגרור אחריו חילול שבת מיותר.

כך לאחר מאות שנים נפתרה התעלומה של היום השביעי וסדר הזכרון בשיטת את-בש נשמר.

ורציתי להראות עוד נתון סמלי על הקשר בין אברהם אבינו להקמת המדינה.

אברהם אבינו , הראשון והמייסד של שושלת היהדות נולד בשנת 1948 שנים לבריאת העולם והנה ההוכחה מספר בראשית פרקים ה' , יא'

ראו ההוכחה כפי שהיא כתובה בויקיפדיה

קורא נכבד

השקעתי זמן ומחשבה בכתיבת המאמר , אשמח לקבל התייחסות או לכל הפחות תעשו "לייק" שאני אדע שהיה לכם נחמד .

2 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

עינתי היקרה לא יאמן את בת חמישים ? איך עברו להם כך סתם הזמנים נשארת יפה צעירה ורעננה וגם הספקת כמה דברים לכבוד המאורע הכנו רשימה של דברים שאנו אוהבים בך משקיענית ורצינית בכל דבר הקמת משפחה לתפארת, בהם

25/04/2009 21:08:11 בס"ד ‏יום שישי 24 אפריל 2009 קווים לדמותה של ברוריה לעומת אהרון דמותו של אהרון אחי משה השתמרה בזיכרון העם היהודי כאוהב שלום ורודף שלום (פרקי אבות א` משנה יב`) דמותה של בר

דינה בת לאה - סיפור האונס 21/03/2010 23:37:12 סיפור האונס – דינה בת לאה הסיפור על דינה בת לאה מסופר בספר בראשית פרק ל' . יעקב עושה את דרכו מבית לבן יחד עם משפחתו הגדולה ארבע נשותיו שנים עשר ילדיו צאנו

Post: Blog2 Post
bottom of page