top of page
  • תמונת הסופר/תMoshe Didi

40 דורות ממשה רבנו18/04/2012 21:46:33

משה קיבל תורה מסיני

בשבת הראשונה שאחרי חג הפסח מתחילים לקרוא את פרקי אבות, כל שבת פרק אחד כך שבשבת שלפני חג השבועות, חג מתן תורה מסיימים לקרוא את כל פרקי אבות. ( סה"כ שישה פרקים ) וכל זה למה משום שימים אלה שבין פסח לעצרת ימים קשים היו לעם ישראל ולכן קבעו חכמים ללמוד את מסכת פרקי אבות שכל כולה דברי מוסר והנהגות לחיי היום יום של הפרט.

המשנה הראשונה בפרקי אבות פותחת כך " משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושוע ויהושוע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה " אחד העוגנים של אימות המסורת היהודית הינו מסירת התורה מהאחד לשני ברצף. מאבא לבן ומרב לתלמיד, כך כל דור שמעביר את התורה לדור הבא אחריו מעביר את התורה בדייקנות רבה. כיצד אם כך עברה התורה החל ממשה רבינו ?

רציתי להביא לכם את שלשלת הדורות החל ממשה רבינו ועד לחתימת הגמרא סה"כ ארבעים דורות. ( מתוך הספר מעם לועז לספר בראשית )

משה רבינו קיבל מסיני

משה רבינו מסר ליהושוע

יהושוע מסר לפנחס

פנחס מסר לעלי הכהן עלי הכהן מסר לשמואת הנביא שמואל הנביא מסר לדוד המלך דוד המלך מסר לאחיה השילוני

אחיה השילוני מסר לאליהו הנביא

אליהו הנביא מסר לאלישע הנביא

אלישע הנביא מסר ליהוידע

חהוידע מסר לזכריה

זכריה מסר להושע

הושע מסר לעמוס

עמוס מסר לישעיהו

ישעיהו מסר למיכה

מיכה מסר ליואל

יואל מסר לנחום

נחום מסר לחבקוק

חבקוק מסר לצפניה

צפניה מסר לירמיה

ירמיה מסר לברוך בן נריה

ברוך בן נריה מסר לעזרא

עזרא מסר לשמעון הצדיק שהיה משיירי כנסת גדולה

שמעון הצדיק מסר לאנטיגנוס איש סוכו

אנטיגנוס איש סוכו מסר ליוסף בן יוחנן איש ירושלים

יוסף בן יוחנן איש ירושלים מסר ליוסי בן יועזר איש צרדה

יוסי בן יועזר מסר לנתאי הארבלי

נתאי הארבלי מסר ליהושוע בן פרחיה

יהושוע בן פרחיה מסר ליהודה בן טבאי ושמעון בן שטח

יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח מסרו לשמעיה ואבטליון

שמעיה ואבטליון מסרו להלל ושמאי

הלל ושמאי מסרו לרבי שמעון בן הלל הזקן

רבי שמעון בן הלל הזקן מסר לבנו רבן גמליאל

רבן גמליאל מסר לבנו רבי שמעון

רבי שמעון מסר לבנו רבי יהודה הנשיא ( רבנו הקדוש ) רבי יהודה הנשיא מסר לרבי יוחנן

רבי יוחנן מסר לרב הונא

רב הונא מסר לרבה

רבה מסר לרבא

רבא מסר לרב אשי ורבינא שהם חתמו את התלמוד הבבלי. סה"כ ארבעים דורות של רב ותלמיד שהעבירו את התורה שבע"פ עד לרבי יהודה הנשיא, כשראה רבי יהודה הנשיא שתורה שבע"פ עלולה להישכח כינס את כל חכמי הדור וכתבו את המשניות שהם התורה שבע"פ. עד לרבי יהודה הנשיא היה אסור בתכלית האיסור לכתוב את התורה שבע"פ. חתימת המשנה היתה 120 שנים לאחר חורבן בית המקדש השני. לאחר חתימת המשנה התחיל ביאור המשניות ע"י האמוראים ולאחר 358 שנים מחורבן בית המקדש נכתב ונחתם התלמוד הבבלי ע"י רב אשי ורבינא. לאחר תקופת האמוראים הגיעה תקופת הסבוראים, אחריהם הגיעה תקופת הגאונים ואז הגיע רש"י והרמבם והרמב"ן ויתר פרשני התורה עד לימינו אנו.

קורא נכבד

השקעתי זמן ומחשבה בכתיבת המאמר , אשמח לקבל התייחסות או לכל הפחות תעשו "לייק" שאני אדע שהיה לכם נחמד .

86 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

עינתי היקרה לא יאמן את בת חמישים ? איך עברו להם כך סתם הזמנים נשארת יפה צעירה ורעננה וגם הספקת כמה דברים לכבוד המאורע הכנו רשימה של דברים שאנו אוהבים בך משקיענית ורצינית בכל דבר הקמת משפחה לתפארת, בהם

25/04/2009 21:08:11 בס"ד ‏יום שישי 24 אפריל 2009 קווים לדמותה של ברוריה לעומת אהרון דמותו של אהרון אחי משה השתמרה בזיכרון העם היהודי כאוהב שלום ורודף שלום (פרקי אבות א` משנה יב`) דמותה של בר

דינה בת לאה - סיפור האונס 21/03/2010 23:37:12 סיפור האונס – דינה בת לאה הסיפור על דינה בת לאה מסופר בספר בראשית פרק ל' . יעקב עושה את דרכו מבית לבן יחד עם משפחתו הגדולה ארבע נשותיו שנים עשר ילדיו צאנו

Post: Blog2 Post
bottom of page